Ortodonti

Ortodonti Nedir?

Ortodonti, dişlerde çene kemiklerinde bulunan düzensizlikleri ve bunların sebebiyet verdiği estetik problemlerin teşhis tedavi ve korunmasını amaçlayan diş hekimliği dalıdır.

Ortodontik tedavi ihtiyacı, büyüme gelişim döneminde çene kemiklerinde oluşan büyüme bozukluklarına müdahale ile başlar.  Büyüme gelişim döneminde yapılacak bu müdahaleler sayesinde, çenelerin bir birine göre gelişim konumları düzenlenir, yer darlığı oluşabilecek vakalarda çenelerin büyümesi yönlendirilerek çeneler genişletilebilir ya da aynı şekilde fazla büyüme gözlenen vakalarda büyümenin durdurulması sağlanabilmektedir.

Büyüme gelişim dönemi sonrasında çene kemiklerinin gelişim bozukluklarına ise ortognatik cerrahi ile müdahale edilebilinmektedir.

Ortodontik tedavilerde dişlerle ilgili müdahaleler daimi dişlenme tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Tedavi süreci vakanın derecesi v e uygulanacak tekniğe göre değişim göstermektedir.

Sanılanın aksine Ortodontik tedavilerde yaş sınırı yoktur. Günümüzde gelişe teknikler ve kullanılan estetik braketler sayesinde her yaşta ortodontik tedaviye başlanabilmekte ve çok başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Otodontik tedavilerde hastaların gözünü en çok korkutan olgulardan biri tedavi sürecindeki yersiz estetik kaygılarıdır. Oysa ki günümüzde  hastaları korkutan metal braketlerin yerine estetik porselen braket seçenekleri ve bunların yanı sıra braketsiz (invisalign) veya dişlerin iç yüzeylerinden uygulanan ( ıncognito ) teknikler bulunmaktadır.

Ortodonti Uygulama Alanları

. Bellirli Seviyedeki Çene Darlıkları

. Dişlerde ki Çapraşıklıklar

. Çenelerin Birbiriyle Olan İlişkilerinin Düzenlenmesi

. Dişlerde ki Pozisyon Bozuklukları

Ortodonti Uygulama Yöntemi

İlk Seans

-      Klinik ve Radyolojik Muayene

-      Fotograflama

-      Ölçü Alımı ve Ortodontik Model Analizi

-      Tedavi Planlaması

-      Uygun Tedavi Yöntenminin ve Kullanılacak Tekniğin Seçimi

İkinci Seans

-      Seçilen Tedavi Yönteminin Hastaya Tatbiki

-      Hastanın Tedavi Tekniği Hakkında Eğitimi ve Tavsiyelerin Verilmesi

-      Kontrol Randevusu ( genelde birer aylık periyodik kontrollerdir.)

Ortodonti Uygulama Süresi

Vaka durumuna göre değişiklik gösterir.

Ortodonti Yardımcı Teknikler

İnvisalign

İncognito

Estetik Ortodonti

Seramik Braketler

Ortognatik Cerrahi

Randevu
E-Mail
Whatsapp
Telefon
Randevu
E-Mail
Whatsapp
Ara
Takip Et